Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
201452-2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 07.08.2015 17.08.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12.08.2015
Zał. nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia (część I) 07.08.2015
Zał. nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia (część II) 07.08.2015
Zał. nr 2.1 - Formularz ofertowy (plik doc) 07.08.2015
Zał. nr 2.1 - Formularz ofertowy (plik pdf) 07.08.2015
Zał. nr 2.2 - Formularz ofertowy (plik doc) 07.08.2015
Zał. nr 2.2 - Formularz ofertowy (plik pdf) 07.08.2015
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 07.08.2015
Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 07.08.2015
Zał. nr 5 - Wykaz podwykonawców 07.08.2015
Zał. nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej 07.08.2015
Zał. nr 7.1 - Wykaz zamówień (część I) 07.08.2015
Zał. nr 7.2 - Wykaz zamówień (część II) 07.08.2015
Zał. nr 8.1 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (część I) 07.08.2015
Zał. nr 8.2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (część II) 07.08.2015
Zał. nr 9.1 - Projekt umowy (część I) 07.08.2015
Zał. nr 9.2 - Projekt umowy (część II) 07.08.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 05.10.2015
197404-2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych wraz z dostosowaniem balustrady do warunków technicznych w budynku Urzędu Statystycznego 04.08.2015 18.08.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 04.08.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 04.08.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 04.08.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 04.08.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 04.08.2015
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 04.08.2015
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależnosci kapitałowej 04.08.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych 04.08.2015
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 04.08.2015
Załącznik nr 9 - Harmonogram robót 04.08.2015
Załącznik nr 10 - Projekt umowy 04.08.2015
Załącznik nr 10.4 - Karta materiałowa 04.08.2015
Załącznik nr 10.5 - Protokół odbioru 04.08.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2015
WG.2720.24.2015.KD
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku wraz z przeniesieniem i zachowaniem numeracji 50 dotychczas użytkowanych numerów telefonów komórkowych oraz dostawę 50 aparatów telefonicznych 03.08.2015 10.08.2015
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 03.08.2015
Załącznik nr 2 - Projekt umowy 03.08.2015
Załącznik nr 3 - Upoważnienie 03.08.2015
Załącznik nr 4 - Protokół przyjęcia-przekazania 03.08.2015
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (po zmianach) 07.08.2015
Załącznik nr 2 - Projekt umowy (po zmianach) 07.08.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów 07.08.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2015
WG.2720.24.2015.KD
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku wraz z przeniesieniem i zachowaniem numeracji 50 dotychczas użytkowanych numerów telefonów komórkowych oraz dostawę 50 aparatów telefonicznych 23.07.2015 30.07.2015
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 23.07.2015
Załącznik nr 2 - Projekt umowy 23.07.2015
Załącznik nr 3 - Upoważnienie 23.07.2015
Załącznik nr 4 - Protokół przyjęcia-przekazania 23.07.2015
183572-2015
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 21.07.2015 31.07.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.07.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.07.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz audytów - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz audytów - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik doc 21.07.2015
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik pdf 21.07.2015
Załącznik nr 9 - Projekt umowy 21.07.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 31.07.2015
WG.271.1.2015.KP
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru i wyrobów z papieru oraz artykułów biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.05.2015
WG.2150.2.2015.MG.4
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania Usunięcia nieszczelności dachu na łączeniu nowego stropodachu z szachem (nadbudówką) dźwigu osobowego w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4 w trybie "zapropojektuj i wybuduj" 30.04.2015
Załącznik nr 1 - Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 30.04.2015
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług 30.04.2015
Załącznik nr 3 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych 30.04.2015
Załącznik nr 4 - Wykaz osób które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 30.04.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 30.04.2015
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 30.04.2015
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 30.04.2015
Załącznik nr 8 - Wykaz podwykonawców 30.04.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2015
Do góry