Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
622938-N-2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.11.2019 22.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.11.2019
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.11.2019
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.11.2019
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 15.11.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 15.11.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - plik doc 15.11.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu 15.11.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik doc 15.11.2019
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 15.11.2019
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw 15.11.2019
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 15.11.2019
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 15.11.2019
611715-N-2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 18.10.2019 29.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.10.2019
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 18.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 18.10.2019
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 18.10.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - plik doc 18.10.2019
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 18.10.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik doc 18.10.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu 18.10.2019
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 18.10.2019
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw 18.10.2019
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 18.10.2019
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 18.10.2019
Odpowiedzi na pytania oferentów 28.10.2019
Zbiorcze zestawienie ofert 29.10.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2019
525228-N-2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z dostawą dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 05.06.2017 20.06.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Karta techniczna 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno budowlany 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Projekt budowlano wykonawczy 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót część budowlana 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót część elektryczna 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych 05.06.2017
Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne w zakresie budowlanym 05.06.2017
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy 05.06.2017
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy - plik doc 05.06.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu 05.06.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi 05.06.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 05.06.2017
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów grupy kapitałowej 05.06.2017
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych 05.06.2017
Załącznik nr 8 - Wykaz osób które będą uczestniczyć 05.06.2017
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 05.06.2017
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie 05.06.2017
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 05.06.2017
Załącznik nr 12 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 05.06.2017
Załącznik nr 13 - Projekt umowy 05.06.2017
Zbiorcze zestawienie ofert 20.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.06.2017
507608-N-2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont wraz z dostawą dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.05.2017 31.05.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Karta techniczna 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno budowlany 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Projekt budowlano wykonawczy 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót część budowlana 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót część elektryczna 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych 12.05.2017
Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne w zakresie budowlanym 12.05.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 12.05.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 12.05.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - plik doc 12.05.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - plik pdf 12.05.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik doc 12.05.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik pdf 12.05.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 12.05.2017
Załącznik nr 6 - Lista kapitałowa 12.05.2017
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych 12.05.2017
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 12.05.2017
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 12.05.2017
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku za wykroczenia 12.05.2017
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji adminstracyjnej 12.05.2017
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 12.05.2017
Załącznik nr 13 - Projekt umowy 12.05.2017
Zbiorcze zestawienie ofert 31.05.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 05.06.2017
331320-2016
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych/niepocztowych oraz usług odbioru/zwrotu nadanych przesyłek na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Oddziałów w terenie 26.10.2016 10.11.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.10.2016
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 26.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 26.10.2016
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 26.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależnosci kapitałowej - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależnosci kapitałowej - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług - plik doc 26.10.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług - plik pdf 26.10.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz placówek pocztowych 26.10.2016
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 26.10.2016
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 26.10.2016
Załącznik nr 11 - Projekt umowy 26.10.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.10.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 04.11.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 08.11.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie - plik doc 08.11.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po zmianie - plik pdf 08.11.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 10.11.2016
306622-2016
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 09.09.2016 27.09.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Karta techniczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy część elektryczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Przedmiar część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Przedmiar część elektryczna 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja w zakresie instalacji elektrycznych 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy część budowlana 09.09.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja w zakresie budowlanym 09.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników świadczących usługi - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 6 - Lista podmiotów o przynależności kapitałowej - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz najważniejszych robót budowlanych - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik doc 09.09.2016
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - plik pdf 09.09.2016
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie 09.09.2016
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 09.09.2016
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 09.09.2016
Załącznik nr 13 - Projekt umowy 09.09.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 30.09.2016
Do góry