Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2010

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 17.12.2012
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i części tabelarycznej.
W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w spisie i badaniu metod produkcji rolnej oraz schematy losowania prób. W części analitycznej przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych użytkowników mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego według wybranych kryteriów. Podstawowe dane pokazano na tle wyników ogólnopolskich oraz w porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. Część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych liczbowych dla województwa oraz podregionów i powiatów. Graficznym uzupełnieniem przedstawionego materiału są wykresy i mapy.

Przekroje: formy własności, wybrane informacje wg podregionów i powiatów.
Do góry