Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 22.12.2016

Czym jest SVS?

  • jest to projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
  • stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym.
  • jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach.  

Cele

Bezpośrednim celem SVS jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach.

Zawartość informacyjna SVS

Przygotowane dla samorządowców materiały obejmują:

  • portrety terytorium, w tym wkładki prezentujące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na poziomie województw,
  • portrety miejscowości udostępnione w Banku Danych Lokalnych.

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, miasta na prawach powiatu
Do góry