Wprowadzenie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.05.2022

Od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony stopień alarmowy CHARLIE-CRP (jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 21 lutego 2022 roku).

W związku z powyższym należy zachować zwiększoną czujność w stosunku do mogących wystąpić w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej zdarzeń, które odbiegają od normy, zakłócają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej lub zagrażają dostępności świadczonych usług elektronicznych.

Potencjalne przypadki utraty poufności, dostępności lub integralności informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej, jak również stwierdzone nieautoryzowane działania związane z przetwarzaniem informacji lub zakłócenia w pracy systemów teleinformatycznych statystyki publicznej należy zgłaszać na Serwis Desk  na adres:

Do góry