Wprowadzenie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.12.2022

Od dnia 1 grudnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 23.59. został wprowadzony stopień alarmowy CHARLIE CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  


(jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 21 lutego od godz. 21:00, do 4 marca 2022 roku, do godz. 23:59, oraz od dnia 5 marca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 marca 2022 r., do godz. 23:59 oraz od dnia 16 marca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 maja 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 czerwca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 lipca 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 sierpnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 oraz od dnia 1 września 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59).


W związku z powyższym należy zachować zwiększoną czujność wobec mogących wystąpić w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej zdarzeń, które odbiegają od normy, zakłócają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej lub zagrażają dostępności świadczonych usług elektronicznych.

Potencjalne przypadki utraty poufności, dostępności lub integralności informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej, jak również stwierdzone nieautoryzowane działania związane z przetwarzaniem informacji lub zakłócenia w pracy systemów teleinformatycznych statystyki publicznej należy zgłaszać na Serwis Desk  na adres :

Do góry