Realizacja II spisu próbnego i PSR

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.03.2020

Realizacja drugiego spisu próbnego przed NSP 2021

W dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. został przeprowadzony w 16 gminach w Polsce drugi spis próbny. W związku z obecną sytuacją w kraju spis próbny był realizowany wyłącznie poprzez samospis internetowy i wywiad telefoniczny. Lista gmin objętych spisem próbnym i szczegółowe informacje nt. spisu próbnego publikujemy na stronie: https://spis.gov.pl


Realizacja Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. zaplanowano Powszechny Spis Rolny, obecnie służby statystyki publicznej opracowują scenariusze organizacji spisu rolnego, które będą uzależnione od rozwoju sytuacji w kraju. Ostateczna decyzja o warunkach organizacyjnych spisu rolnego w terminie wynikającym z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, będzie podjęta przez Centralne Biuro Spisowe. Bieżące informacje o spisie rolnym zamieszczamy na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

Do góry