~~BADANIE PLONÓW ZBÓŻ ORAZ RZEPAKU I RZEPIKU (R-R-ZB)
 

W dniach od 12 do 22 sierpnia 2019 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:


Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniem mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 12 – 13 sierpnia br., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,

rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach   14 – 22 sierpnia br.


Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 12-22 sierpnia w godzinach 8-18).


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm