Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WG.2720.4.2016.KD
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 27.01.2016 08.02.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik pdf 27.01.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc 27.01.2016
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 27.01.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 27.01.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 27.01.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 03.02.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 05.02.2016
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 05.02.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.02.2016
  1  2  3  4 
Do góry