Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WG.2720.11.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych, papieru i wyrobów z papieru oraz kopert z nadrukiem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.04.2017 26.04.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 12.04.2017
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy - artykuły biurowe 12.04.2017
Załącznik nr 2B - Formularz cenowy - papier i artykuły z papieru 12.04.2017
Załącznik nr 2C - Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia część III 12.04.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.04.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 12.04.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 12.04.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 21.04.2017
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy - artykuły biurowe - zmieniony 21.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.05.2017
GDK-WG.2720.6.2017
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 10.03.2017 21.03.2017
Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 10.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 10.03.2017
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 10.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 10.03.2017
Załąćznik nr 4 do projektu umowy - Protokół odbioru dostawy ręczników w kompletach 10.03.2017
Załącznik nr 4a do projektu umowy - Protokół odbioru dostawy koców 10.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 10.03.2017
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw 10.03.2017
Załącznik nr 7 - Projekt umowy na dostawę ręczników w kompletach 10.03.2017
Załącznik nr 7A - Projekt umowy na dostawę koców 10.03.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 15.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2017
GDK-WG.2720.5.2017
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.03.2017 09.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc 02.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik pdf 02.03.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 02.03.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o podpisaniu umowy z OSD 02.03.2017
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 02.03.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 06.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.03.2017
GDK-WG.2720.2.2017.MG
Zapytanie ofertowe na konserwację systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu Statystycznego w Gdańsku 20.01.2017 30.01.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 20.01.2017
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 20.01.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 20.01.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 20.01.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 20.01.2017
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert 25.01.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 27.01.2017
GDK-WG.2720.62.2016.MG
Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów z czekolady dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 16.12.2016 22.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.12.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 16.12.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 16.12.2016
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 16.12.2016
Załącznik do umowy - Protokół odbioru dostawy 16.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.12.2016
GDK-WG.2720.45.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę telefonów systemowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 01.12.2016 05.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 01.12.2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 01.12.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 01.12.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 01.12.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywania zamówienia 01.12.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 01.12.2016
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 01.12.2016
Załącznik do Umowy - Protokół odbioru 01.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2016
GDK-WG.2720.54.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 24.11.2016 01.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 24.11.2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 24.11.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 24.11.2016
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 24.11.2016
Załącznik do umowy - Protokół odbioru dostawy 24.11.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2016
GDK-WG.2720.38.2016.KD
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów z obsługi trudnego klienta dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.10.2016 18.10.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 12.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 12.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych szkoleń 12.10.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie 12.10.2016
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 12.10.2016
Załącznik nr 5A do umowy - Protokół ze szkolenia 12.10.2016
Załącznik nr 5B do umowy - Protokół ze szkolenia 12.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych szkoleń - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie - plik doc 13.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.2016
GDK-WG.2720.40.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.10.2016 12.10.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 06.10.2016
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 06.10.2016
Załącznik nr 3 - Projekt umowy 06.10.2016
Załącznik do Umowy - Wzór protokołu odbioru 06.10.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 07.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2016
GDK-WG.2720.35.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń wieolofunkcyjnych, drukarki mono i oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 03.10.2016 07.10.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 03.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 03.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 03.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 03.10.2016
Załącznik nr 5A - Projekt umowy 03.10.2016
Załącznik nr 5B - Projekt umowy 03.10.2016
Załącznik do Umowy - Protokół odbioru dostawy 03.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.10.2016
  1  2  3  4    
Do góry