Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WG.2720.27.2017
Zapytanie ofertowe na na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku wraz z przeniesieniem i zachowaniem numeracji 50 dotychczas użytkowanych numerów telefonów komórkowych oraz dostawę 50 aparatów telefonicznych". 10.07.2017 18.07.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 10.07.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 10.07.2017
Załącznik nr 3 - Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy 10.07.2017
Załącznik nr 4 - Protokół przyjęcia-przekazania 10.07.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 10.07.2017
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 10.07.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 14.07.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 2 14.07.2017
GDK-WG.2720.23.2017
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 14.06.2017 30.06.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 14.06.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik doc 14.06.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik pdf 14.06.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 14.06.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 14.06.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 14.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.07.2017
GDK-WG.2720.22.2017
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kawy i herbaty dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 09.06.2017 21.06.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 09.06.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 09.06.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 09.06.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 09.06.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 09.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2017
GDK-WG.2720.16.2017
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości i papieru toaletowego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 11.05.2017 18.05.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 11.05.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 11.05.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.05.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 11.05.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 11.05.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmieniony 15.05.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 15.05.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2017
GDK-WG.2720.14.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów promocyjnych z naniesionym nadrukiem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 21.04.2017 28.04.2017
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.04.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.04.2017
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 21.04.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 21.04.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 21.04.2017
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 21.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.05.2017
GDK-WG.2720.11.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych, papieru i wyrobów z papieru oraz kopert z nadrukiem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.04.2017 26.04.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 12.04.2017
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy - artykuły biurowe 12.04.2017
Załącznik nr 2B - Formularz cenowy - papier i artykuły z papieru 12.04.2017
Załącznik nr 2C - Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia część III 12.04.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.04.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 12.04.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 12.04.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 21.04.2017
Załącznik nr 2A - Formularz cenowy - artykuły biurowe - zmieniony 21.04.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.05.2017
GDK-WG.2720.6.2017
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 10.03.2017 21.03.2017
Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 10.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 10.03.2017
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 10.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 10.03.2017
Załąćznik nr 4 do projektu umowy - Protokół odbioru dostawy ręczników w kompletach 10.03.2017
Załącznik nr 4a do projektu umowy - Protokół odbioru dostawy koców 10.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 10.03.2017
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw 10.03.2017
Załącznik nr 7 - Projekt umowy na dostawę ręczników w kompletach 10.03.2017
Załącznik nr 7A - Projekt umowy na dostawę koców 10.03.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 15.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2017
GDK-WG.2720.5.2017
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.03.2017 09.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc 02.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik pdf 02.03.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 02.03.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o podpisaniu umowy z OSD 02.03.2017
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 02.03.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 06.03.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.03.2017
GDK-WG.2720.2.2017.MG
Zapytanie ofertowe na konserwację systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu Statystycznego w Gdańsku 20.01.2017 30.01.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 20.01.2017
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 20.01.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 20.01.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 20.01.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 20.01.2017
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert 25.01.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 27.01.2017
GDK-WG.2720.62.2016.MG
Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów z czekolady dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 16.12.2016 22.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.12.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 16.12.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 16.12.2016
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 16.12.2016
Załącznik do umowy - Protokół odbioru dostawy 16.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.12.2016
1  2  3    
Do góry