Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – listopad 2018
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2018 r.)
2328,2 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
45,3 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,8%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
341,5 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5028,98 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
2010
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
295,8 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5748 tys. ton.
 
 
Do góry