Województwo pomorskie 2013. Podregiony, powiaty, gminy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin.
Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku statystycznym województwa pomorskiego 2013. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono wykresami.

Do góry