Województwo pomorskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2012
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie stałej, corocznej publikacji Województwo pomorskie – podregiony, powiaty i gminy. Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin w 2011 r. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego.
Publikację rozpoczynają tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie w 2000 r. oraz w latach 2005-2011 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w 2005 i 2011 r. (za wyjątkiem danych dotyczących nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach i wartości brutto środków trwałych zaprezentowanych dla lat 2008 i 2011).
Dane statystyczne, pogrupowane w 12 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku statystycznym województwa pomorskiego 2011.

Do góry