Inne opracowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok
11.12.2017 Archiwum Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok
2 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2016 r.
19.05.2017 Archiwum Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2016 r.
3 Publikacja Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016
22.12.2016
4 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r.
27.01.2016
5 Publikacja Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2012-2014
21.12.2015 Archiwum Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2012-2014
6 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
22.12.2014 Archiwum Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
7 Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt-Petersburgu i Kaliningradzie
31.03.2014
8 Publikacja Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
30.11.2012 Archiwum Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
9 Publikacja Kapitał ludzki w województwie pomorskim w latach 2004-2009
15.09.2011
10 Publikacja Trójmiejski Obszar Metropolitalny 2009
09.06.2011
11 Publikacja Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009
23.12.2010
12 Publikacja Kobiety w województwie pomorskim w latach 2000-2009
08.03.2010
Do góry