Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Listopad 2014

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
Informacje z dnia: 7 Listopad 2014
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
Informacje z dnia: 19 Listopad 2014
20 21 22 23
1
Informacje z dnia: 24 Listopad 2014
25 26 27
3
Informacje z dnia: 28 Listopad 2014
29 30
28
list

Szkoły wyższe i ich finanse w województwie pomorskim w 2013 r.

Publikacja składa się z uwag metodycznych wraz z opisem organizacji szkolnictwa wyższego i podstawowych defi nicji, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej zgrupowanej w dziesięciu rozdziałach, zawierających informacje dotyczące kandydatów na studia, studentów, absolwentów, cudzoziemców (studentów i absolwentów), nauczycieli akademickich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych w różnych przekrojach, a także dane o różnych formach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Ponadto w dziesiątym rozdziale zaprezentowano dane o fi nansach publicznych i niepublicznych szkół wyższych w 2013 r. w zakresie źródeł fi nansowania szkół wyższych, kosztów ich działalności, nakładów inwestycyjnych, kosztów remontów oraz funduszy. Informacje o szkolnictwie wyższym według kierunków studiów oraz o studiach podyplomowych według podgrup kierunków studiów zostały przedstawione zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfi kacją Edukacji (ISCED’97).
Czytaj dalej
28
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2014 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, lepiej niż w październiku. Bieżąca produkcja i sytuacja finansowa są oceniane korzystnie, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Portfel zamówień jest rozszerzany wolniej niż w październiku. Pozytywne prognozy sytuacji finansowej są nieco lepsze od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania w zakresie portfela zamó-wień i produkcji są nieznacznie negatywne. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco szybciej niż oczekiwano w październiku.
Czytaj dalej
28
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2014 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
Do góry