Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2018 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne i gorsze niż przed miesiącem oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2017 r.

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2017 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
Do góry