Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2015 r.

28.09.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo pomorskie w liczbach 2015

01.09.2015
Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2014 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w województwie pomorskim w 2014 r.

31.08.2015
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat pracujących w województwie pomorskim w 2014 r., dotyczące między innymi liczby osób pracujących, przyjęć i zwolnień z pracy oraz absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy. Dane zaprezentowano w podziale na sektory własności, sekcje PKD oraz podregiony i powiaty.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2015 r.

28.08.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2015 r.

28.08.2015
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2015 r.

28.08.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu bardziej korzystnie niż w lipcu. Bieżący portfel zamówień wzrasta, podobnie jak przed miesiącem. Produkcja jest rozszerzana wolniej niż w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są korzystne: portfela zamówień – lepsze od przewidywań z ubiegłego miesiąca, a produkcji i sytuacji finansowej – zbliżone do oczekiwań formułowanych w lipcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2015 r.

28.08.2015
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w I półroczu 2015 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2014 r.

31.07.2015
Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia i pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2014 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej oraz wydatkach na świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy społecznej.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    39
Do góry