Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2014 r.

30.10.2015
Opracowanie zawiera informację o transporcie drogowym, transporcie lotniczym - ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz informację dotyczącą gospodarki morskiej tj. portów morskich, międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, żeglugi morskiej, budowy statków.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2014 r.

30.10.2015
Publikacja zawiera informacje na temat dochodów i wydatków województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków. Ujęte w tablicach wyniki pokazują wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w październiku 2015 r.

29.10.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku optymistycznie, podobnie jak we wrześniu. Bieżący portfel zamówień jest zwiększany, po nieznacznym ograniczeniu odnotowanym w ubiegłym miesiącu. Produkcja rośnie szybciej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne od prognoz formułowanych we wrześniu. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać szybciej niż oczekiwano przed miesiącem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2015 r.

28.10.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2014 r.

30.09.2015
Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym ludności i prognozie demograficznej, a także dotyczące migracji pochodzące ze źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2015 r.

30.09.2015
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2015 r.

29.09.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu optymistycznie, podobnie jak w sierpniu. Bieżący portfel zamówień jest nieznacznie ograniczany. Produkcja rośnie wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, gorzej niż w sierpniu. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w sierpniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.
Czytaj dalej
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    38
Do góry