Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rolnictwo w województwie pomorskim w 2015 r.

30.06.2016
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach ujęto w ośmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji oraz informacje dotyczące gospodarstw ekologicznych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2016 r.

30.06.2016
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2016 r.

29.06.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu korzystnie, podobnie jak w maju. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opinie dotyczące bieżącej i przyszłej produkcji są lepsze od zgłaszanych w maju. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2016 r.

28.06.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2016 r.

31.05.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w maju 2016 r.

31.05.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w maju nieco mniej korzystnie niż w kwietniu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie. Optymistyczne prognozy portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w kwietniu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwano w kwietniu.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2016 r.

30.05.2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    45
Do góry