Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2015 r.

29.01.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w styczniu 2016 r.

29.01.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w styczniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie nieco wolniej niż w grudniu, jego nieznacznie pozytywne prognozy sprzed miesiąca pozostają bez zmian. Produkcja jest rozszerzana w większym stopniu niż w grudniu, dotyczące jej przewidywania są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie pozytywnie, podobnie jak w grudniu, odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, w skali zbliżonej do zapowiadanej w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r.

27.01.2016
Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r. to nowa, kolejna publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Tegoroczne wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia. Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2015

31.12.2015
Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo pomorskie 2015. Podregiony, powiaty, gminy

31.12.2015
Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego 2015.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2015 r.

31.12.2015
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2015 r.
Czytaj dalej
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    41
Do góry