Województwo


POMORSKIE - sierpień 2018

  • ludność (stan na 31 XII 2017 r.) - 2324,3 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 44,2 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 4,9%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 340,0 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4904,29 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 1227
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 292,9 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 5211 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium